Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2015

7.5. AvgiftsintäkterPDF-versio

Andelen av de avgifter som tas ut hos dem som använder social- och hälsovårdstjänster i förhållande till den totala finansieringen av tjänsterna har varit i stigande under de senaste åren. Inom den kommunala sektorn var klientavgifternas andel av finansieringen av social- och hälsovårdsväsendets driftskostnader ca 1,6 miljarder euro, dvs. 7 %, år 2012. Klientavgifternas andel varierar enligt tjänst. I fråga om mun- och tandvården vid hälsovårdscentralerna och anstaltsvården för äldre är avgifternas andel en dryg femtedel, i fråga om den övriga primärvården i genomsnitt 7 % och i fråga om den specialiserade sjukvården 4 %. Inom hemservicen är klientavgifternas andel 15 % och inom barndagvården 14 %.

Social- och hälsovårdsministeriet bereder hösten 2014 förslag till höjning av klientavgifter inom social- och hälsovården. I statsandelen för kommunal basservice görs av denna anledning en minskning på 40 miljoner euro. Höjningen av avgifterna inverkar inte i övrigt på kommunernas statsandelar.