Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2015

6.2. Utveckling av IKT-verksamheten inom den offentliga förvaltningenPDF-versio

Finansministeriet svarar för utvecklandet och styrningen av den verksamhet inom den offentliga förvaltningen som avser informations- och kommunikationsteknik (IKT). År 2015 slutförs överföringen av statliga ämbetsverks och inrättningars branschoberoende IKT-tjänster till Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori. Öppnandet av den offentliga förvaltningens datalager för medborgarna, företagen och hela samhället fortgår systematiskt.

Den nationella servicearkitekturen och servicekanalen förverkligas fortsättningsvis. År 2015 publiceras en betaversion av medborgarvyn för åtminstone fem register eller tjänster. Finansministeriet styr utvecklandet av de datatekniska tjänster som överskrider gränserna för den nationella informationsbranschens ansvarsområden, och driver den nationella informationspolitiken. Genom att stärka styrningen av informationsbranschen och genomföra sådana datatekniska åtgärder som är i enlighet med den nationella servicearkitekturen och som överskrider ansvarsområdena strävar man efter att stärka den nationella interoperabiliteten mellan datasystemen, särskilt inom den offentliga förvaltningen.

År 2015 fortgår statsförvaltningens projekt för utveckling av 24 timmars informationssäkerhetsverksamhet (SecICT) och som en del av det förbättras observations- och reaktionsförmågan när det gäller allvarliga informations- och cyberstörningar med omfattande verkningar. Projektet för att förbättra informationssäkerheten vid statens högsta ledning, SATU, som inleddes 2014, fortgår genom att informationssystem och tjänster utvecklas som för statens högsta ledning och statsrådet möjliggör elektronisk hantering av sekretessbelagd information i säkerhetssituationer.

Finansministeriet deltar i den kommunala sektorns nätverksbetonade informationsförvaltningssamarbete och samordnar detta samarbete med statsförvaltningen och andra intressentgrupper samt stöder en reform av kommun- och servicestrukturen och den offentliga servicen. År 2015 fortsätts arbetet med IKT-förändringsstödet för kommun- och servicestrukturreformen samt Kommuninformationsprogrammet och vidare säkerställs att Programmet för att påskynda elektronisk ärendehantering och demokrati (SADe-programmet) färdigställs och de utvecklade tjänsterna tas i bruk.