Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2015

4.4. SkatteutgifterPDF-versio

Med skatteutgifter avses sådana avvikelser från beskattningens normala grundstruktur som har fastställts i skattelagstiftningen i stödjande syfte. Det finns ca 180 olika slag av skatteutgifter, men det är inte möjligt att uppskatta ett värde i euro för alla. Skatteutgifterna beräknas minska skatteintäkterna med ca 24,5 miljarder euro 2015. Av detta belopp hänför sig ca 16,2 miljarder euro till statens skatteintäkter. Vid en bedömning av det totala beloppet av skatteutgifter bör det beaktas att en del av skatteutgifterna överlappar varandra och att strykandet av en skatteutgift inte nödvändigtvis ökar skatteinkomsterna med motsvarande belopp, eftersom förfarandet också påverkar priserna och beteendet. Skatteutgifterna och deras inverkan på skatteintäkterna har behandlats enligt skatteslag i förklaringsdelen till inkomstmomenten.

I vissa skatteutgifter föreslås ändringar 2015 (se avsnitt 4.1). Ändringarna i skattegrunderna för 2015 uppskattas öka skatteutgifterna med ett nettobelopp på ca 0,1 miljard euro.