Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2015

4.3. Analys av risker och känslighet i anslutning till uppskattningarna av skatteinkomsternaPDF-versio

Den uppskattade skatteinkomsten i budgetpropositionen grundar sig på den ekonomiska prognosen och utvecklingen av skattebaserna enligt finansministeriets ekonomiska översikt. Om den ekonomiska utvecklingen avviker från baskalkylen är konsekvenserna av detta för det totala skatteinflödet beroende av i fråga om vilka ekonomiska efterfrågeposter och faktorer den ekonomiska prognosen avviker från vad som tidigare uppskattats. Till exempel påverkar förändringar i den inhemska efterfrågan skatteinflödet kraftigare än förändringar som skett via den utländska efterfrågan. Historiska uppgifter visar att om den ekonomiska tillväxten avtar med en procentenhet, försvagar det saldot i statsfinanserna med i genomsnitt 0,2—0,3 procentenheter i relation till totalproduktionen. Detta beror till största delen på att skatteinkomsterna minskar. I förhållande till totalproduktionen 2015 har en förändring på en procentenhet i den ekonomiska tillväxten återverkningar motsvarande ca 0,5 miljarder euro med tanke på saldot i statsfinanserna.

I vidstående tablå anges en uppskattning av i vilken mån intäkterna från vissa skatteslag påverkas av förändringar i skattebasen.

Konsekvenserna för statens skatteintäkter av en förändring i vissa skattebasposter

Skatteslag Skattebas/efterfrågepost Förändring Förändring i skatteintäkterna, mn euro
       
Skatt på förvärvsinkomster Löneinkomster 1 procentenhet 379 (inkl. avgifter), varav staten 127
  Pensionsinkomster 1 procentenhet 116, varav staten 29
Skatt på kapitalinkomster Kapitalinkomster 1 procentenhet 29
Samfundsskatt Rörelseöverskott 1 procentenhet 40, varav staten 25
Moms Värdet av den privata konsumtionen 1 procentenhet 121
Bilskatt Försäljning av nya personbilar, st. 1 000 st. 8
Energiskatt Förbrukning av el i elklass I 1 % 10
  Bensinförbrukning 1 % 13
  Dieselförbrukning 1 % 14
Punktskatt på alkoholdrycker Alkoholkonsumtion 1 % 14
Punktskatt på tobak Cigarettkonsumtion 1 % 7

Riskerna med och känsligheten i de beräknade skatteinkomsterna behandlas mera detaljerat i motiveringen till inkomstmomenten i budgetpropositionen och i finansministeriets processbeskrivning av utarbetandet av de beräknade inkomstposterna (www.vm.fi).