Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2015

4.2. Utvecklingen i fråga om de skattepliktiga inkomsterna och den övriga skattebasenPDF-versio

Skatteinflödet påverkas förutom av ändringarna i beskattningsgrunderna även av skattebasens utveckling, som i sin tur är beroende av hur samhällsekonomin och dess olika delområden utvecklas. De bedömningar av skattebasens utveckling som använts som grund för inkomstposterna (vidstående tablå) har härletts ur bedömningarna och prognoserna i den Ekonomiska översikt som är bilaga till budgetpropositionen.

Uppskattningar av utvecklingen i fråga om vissa inkomst- och efterfrågeposter som inverkar på de skattepliktiga inkomsterna och skattebasen

    2012 2013 2014 2015
  förändring per år, %  
     
Skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster   3 3 2
— löneinkomster   4 1 1 2
— pensioner och andra sociala förmåner   6 5
— kapitalinkomster   -15 10 3
Inkomstnivåindex   3,2 2,2 1,4 1,2
Rörelseöverskott   -1,0 0 4
Värdet av hushållens konsumtionsutgifter   2 2
Mervärdesskattebasen   3 1 1 2
Bensinförbrukning   -3½ -2 -2½ -2
Förbrukning av dieselolja   -1 1
Elförbrukning   -1 -5 4
Konsumtion av skattebelagd alkohol   -2 -4½ -2 -2
Nya beskattningsbara personbilar (st.)   108 000 100 000 102 000 106 000
Konsumentprisindex   2,8 1,5 1,1 1,5