Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              21. Internationellt samarbete
              22. Forskning och utveckling
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2015

(04.) Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Förklaring:Det föreslås att momentet slopas i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Överföring av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnds ärenden till förvaltningsdomstolarna (överföring till moment 25.10.03) (7 årsv.) -544
Överföring till moment 30.20.02 -40
Lönejusteringar 3
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -16
Sammanlagt -597

2014 I tilläggsb. -597 000
2014 budget 597 000
2013 bokslut 893 000