Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              (04.) Nämndernas omkostnader
              22. Forskning och utveckling
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2015

21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 669 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av samarbete inom ramen för internationella organisationer, ingångna internationella och mellanstatliga avtal och övrigt internationellt samarbete inom området

2) till inhämtande av genomförbarhetsundersökningar m.fl. utredningar som syftar till att främja det internationella ekonomisk-tekniska samarbetet

3) till statsbidrag som hänför sig till den internationella verksamheten.

Anslaget får användas till löneutgifter för visstidsanställd personal i en omfattning motsvarande högst två årsverken.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.


2015 budget 669 000
2014 budget 669 000
2013 bokslut 669 000