Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2015

(50.) VattenhushållningPDF-versio

Förklaring:Det föreslås att kapitlet slås samman med kapitel 30.40 och dess moment 30.50.20 blir en del av momenten 30.40.21 och 30.40.22, moment 30.50.31 blir moment 30.40.31, moment 30.50.43 blir en del av moment 30.40.40 och moment 30.50.48 blir moment 30.40.48.