Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2015

53. (30.60.41 och 50, delvis) Vissa statsbidrag för skogsbruket (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 443 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsunderstöd som beviljas för anläggning av skogsfröplantager

2) till betalning av understöd till de allmännyttiga föreningar och stiftelser inom skogsbruket som nämns i dispositionsplanen.

Dispositionsplan (euro)

   
Understöd för anläggning av skogsfröplantager 600 000
Föreningen för Skogskultur rf 30 000
Arbetseffektivitetsföreningen rf 349 000
Stiftelsen Mustilan Kotikunnas 30 000
Finska Forstföreningen rf 434 000
Sammanlagt 1 443 000

Förklaring:Behovet av anslag för anläggning av skogsfröplantager är 600 000 euro. Dimensioneringen av anslaget baserar sig på det år 2011 justerade programmet för anläggande av skogsfröplantager och på de riktlinjer för nivån på stödet för fröförsörjningen som tagits fram utgående från de förslag som lagts fram av arbetsgruppen Siemen- ja taimituotannon toimialajärjestelyt. Syftet med statsunderstöden för anläggning av skogsfröplantager är att säkerställa att tillräckliga mängder av högklassigt skogsodlingsmaterial som beträffande sin härkomst lämpar sig för förhållandena på växtplatsen står till buds för skogsbruksändamål hela tiden.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 400
Sammanlagt 400

2015 budget 1 443 000
2014 budget 1 043 000
2013 bokslut 1 543 000