Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2015

47. (30.60.47) Energistöd för klenträd (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 7 000 000 euro.

Anslaget får användas i enlighet med lagstiftningen om stöd för hållbart skogsbruk för stöd för tillvaratagande av energivirke, genom vilket energiutvinningen från klenträd främjas.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Syftet med energistödet för klenträd är att öka energiutvinningen från klenträd och att trygga värme- och kraftverkens tillgång på flis av klenträd.

Riksdagen har antagit lagen om energistöd för klenträd (101/2011). Stödsystemet har inte införts, eftersom det ännu inte har fått Europeiska kommissionens godkännande. De ändringar som kommissionen förutsätter görs i stödsystemet. Samtidigt görs de ändringar som förutsätts enligt EU:s riktlinjer för statligt stöd. EU:s riktlinjer för statligt stöd för fondperioden 2014—2020 reviderades 2014. Avsikten är att stödsystemet införs under 2015, när kommissionens godkännande för det har fåtts.

Till dess att systemet med energistöd för klenträd införs fortsätter man främja tillvaratagandet av energivirke med det stöd för tillvaratagande av energivirke som avses i lagen om finansiering av hållbart skogsbruk.

Vid dimensioneringen av anslaget har det beaktats att ett belopp på ca 10 000 000 euro beräknas bli överfört från 2014 för att användas år 2015. I och med att det uppskattas att det behövs 17 000 000 euro för stöd år 2015 föreslås det 7 000 000 euro under momentet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Inbesparing enligt regeringsprogrammet -1 000
Sparbeslut; Stöd till skogsbruket -5 000
Sparbeslut -10 000
Nivåförändring 3 000
Sammanlagt -13 000

2015 budget 7 000 000
2014 budget 20 000 000
2013 bokslut 18 000 000