Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2015

42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 4 300 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av ersättningar för skador som orsakats av sådana stora rovdjur som avses i viltskadelagen (105/2009)

2) till betalning av ersättningar som hänför sig till tidigare år samt utgifter som hänför sig till verkställigheten av viltskadelagen

3) till betalning av utgifter som föranleds av förebyggande och övervakning av skador som förorsakats av stora rovdjur.

Anslaget får också användas till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Avsikten är att anslaget används för ersättning av skador orsakade av stora rovdjur 2015, mängden skador vet man först 2016. Avsikten är att skadornas storlek minskas med hjälp av förvaltningsplanerna för stora rovdjur och andra åtgärder.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Ersättning för stora rovdjurs skadegörelse 3 800 000
Förebyggande och övervakning av skador 500 000
Sammanlagt 4 300 000

2015 budget 4 300 000
2014 I tilläggsb. 3 200 000
2014 budget 4 300 000
2013 bokslut 7 520 000