Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2015

41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 3 400 000 euro.

Anslaget får användas i enlighet med 6 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993)

1) till betalning av utgifter som föranleds av förebyggande och ersättning av sådana i viltskadelagen (105/2009) avsedda skador som orsakats av hjortdjur samt ersättning som hänför sig till tidigare år

2) till betalning av utgifter som föranleds av observation av hjortdjursbestånden och forskning avseende hjortdjur

3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Anslaget får också användas till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fyra årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring:Anslaget används för utgifter som föranleds av förebyggande åtgärder och ersättande av skador som orsakats av hjortdjur, huvudsakligen år 2014, samt för utgifter som föranleds av observation av hjortdjursbestånd och forskning avseende hjortdjur. Observation av hjortdjursbestånden och forskning avseende hjortdjur omfattar utarbetande och genomförande av förvaltningsplaner för hjortdjur. Motsvarande inkomster har antecknats under moment 12.30.42.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Ersättande av skador 2 000 000
Åtgärder för förebyggande av skador 400 000
Observation och forskning avseende älgbeståndet 400 000
Observation och forskning avseende beståndet av skogsvildren 300 000
Utarbetande och genomförande av förvaltningsplaner för hjortdjur 300 000
Sammanlagt 3 400 000

Anslaget under momentet har ombildats till ett treårigt reservationsanslag.


2015 budget 3 400 000
2014 I tilläggsb.
2014 budget 3 400 000
2013 bokslut 5 400 000