Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2015

31. (30.50.31) Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 11 879 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av understöd för vatten- och avloppsåtgärder enligt lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004) och utgifter för vatten- och avloppsprojekt som utförs som statens arbete

2) till betalning av understöd för vattendragsåtgärder enligt 15 § i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) och utgifter för vattendragsprojekt som utförs som statens arbete

3) till betalning av räntegottgörelser för lån enligt lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel (1015/1977). Lånen ska ha beviljats före 2002 för byggande av vatten- och avloppsanläggningar.

Anslaget får också användas till betalning av utgifter för avlönande av projektpersonal i en omfattning motsvarande högst 27 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Förklaring:Vid dimensioneringen av anslaget har de räntegottgörelser beaktats som hänför sig till lån som godkänts före år 2002. Vid utgången av 2013 uppgick räntestödslånen till ca 4 miljoner euro. Räntestödslånen beräknas medföra staten utgifter för räntegottgörelser till ett belopp av 39 000 euro år 2015 och därefter fram till år 2018 totalt ca 111 000 euro.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  Totalkostnadsförslag Statens andel Beviljat
tidigare
Beviljas
         
Översvämningsskydds- och iståndsättningsprojekt 9 320 000 5 244 000 3 624 000 1 240 000
Vatten- och avloppsprojekt 19 500 000 1 500 000 2 600 000 2 600 000
Vatten- och avloppsåtgärder på landsbygden - - - 8 000 000
Räntestöd för byggande av vatten- och avloppsanläggningar - - - 39 000
Sammanlagt       11 879 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av tillägg av engångsnatur (riksdagen) -800
Nivåförändring -200
Sammanlagt -1 000

2015 budget 11 879 000
2014 I tilläggsb. 760 000
2014 budget 12 879 000
2013 bokslut 12 079 000