Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

52. Samernas kultur- och språkboverksamhet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 400 000 euro.

Anslaget får användas för att stödja kultur- och språkboverksamhet på enaresamiska, skoltsamiska och nordsamiska.

Förklaring:I enlighet med statsrådets barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram införs permanent finansiering av den samiska språkboverksamheten, vilket beaktas under moment 29.91.50.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -150
Sammanlagt -150

2015 budget 400 000
2014 budget 550 000
2013 bokslut 500 000