Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

51. Verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 21 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till att stödja de ungas verkstadsverksamhet

2) till att stödja uppsökande ungdomsarbete.

Förklaring:Stödet, utvidgandet och utvecklandet av kvaliteten på verkstadsverksamheten för unga och det uppsökande ungdomsarbetet inbegriper genomförandet av samhällsgarantin för unga. Av anslaget under moment 29.91.50 anvisas sammanlagt 6 000 000 euro för samma ändamål såsom en utgiftsbesparing under detta moment i enlighet med regeringsprogrammet vilken finansieras med tippningsvinstmedel.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Stöd till verkstadsverksamhet 13 000 000
Stöd till uppsökande ungdomsarbete 8 000 000
Sammanlagt 21 000 000

2015 budget 21 000 000
2014 budget 21 000 000
2013 bokslut 21 000 000