Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

54. Understöd för totalrenovering av Olympiastadion i Helsingfors (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 40 000 000 euro.

Anslaget får användas till att bevilja understöd till Stadionstiftelsen för kostnaderna för totalrenoveringen av Olympiastadion i Helsingfors.

Förklaring:Staten deltar i kostnaderna för totalrenoveringen av Olympiastadion i Helsingfors. Statens andel är sammanlagt 92,7 miljoner euro, varav 52,7 miljoner euro betalas ut åren 2011—2014. Avsikten är att den resterande andelen av finansieringen för projektet anvisas 2015, 40 miljoner euro. Genom att utbetalningen av finansieringsunderstödet koncentreras till början av renoveringsperioden, får understödstagaren dessutom en räntevinst under planerings- och byggtiden. De uppskattade sysselsättningskonsekvenserna av projektet är för planerings- och byggfasens del ca 2 400 årsverken och för anläggningsindustrins del ca 1 000 årsverken. Avsikten är att totalrenoveringen ska vara genomförd 2018.


2015 budget 40 000 000
2014 I tilläggsb. 40 000 000