Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

52. Statsandel till idrottsutbildningscenter och finansiering av kalkylerade kostnader för idrottsvetenskapliga projekt (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 557 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandelar enligt lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) till riksomfattande idrottsutbildningscenter

2) till Finlands Akademi för förvaltningskostnader för utvärdering av idrottsvetenskapliga undersökningar, högst 80 000 euro

3) till avlönande av personal motsvarande högst 1 årsverke.

Förklaring:Av anslaget under moment 29.90.50 anvisas sammanlagt högst 18 608 000 euro för statsandelarna för de riksomfattande idrottsutbildningscentren.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändring i kostnadsnivån (+1,1 %) 190
Nivåförändring 257
Sammanlagt 447

2015 budget 557 000
2014 budget 110 000
2013 bokslut 109 000