Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

53. Statsunderstöd till organisationer (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 7 266 000 euro.

Anslaget får användas

1) till statsunderstöd enligt lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer (663/2007)

2) till betalning av understöd till Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, Marttaliitto ry och Förbundet för hemslöjd och hantverk TAITO rf och för vidareutdelning till dessas distrikts- och medlemsorganisationer, Finlands svenska Marthaförbund rf, Sami Duodji ry, organisationer för bildningsarbete, Karjalan Liitto ry, Sofian kannatusyhdistys ry samt till Kriittinen korkeakoulu ry.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Statsunderstöd enligt lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer (663/2007) 310 000
Verksamhet som bedrivs av organisationer som bedriver rådgivning i huslig ekonomi 2 215 000
Verksamhet som bedrivs av organisationer för hantverk och konstindustri 2 537 000
Bildningsarbete och kulturverksamhet som utförs av organisationer som driver en studiecentral 1 290 000
Karjalan Liitto 151 000
Verksamhet som bedrivs av centralorganisationer för fritt bildningsarbete och andra organisationers bildningsverksamhet 573 000
Bildningsverksamhet som utförs för utlandsfinländare av Sofian kannatusyhdistys ry 100 000
Verksamhet som bedrivs av Kriittinen korkeakoulu 90 000
Sammanlagt 7 266 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av engångsutgift -100
Sammanlagt -100

2015 budget 7 266 000
2014 budget 7 366 000
2013 bokslut 7 416 000