Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 110 042 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandelar och av högst 13 350 000 euro i statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

Maximiantalet läroavtalsstuderande inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen är 22 120. Priset per enhet för utbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning och som förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen är 3 268,70 euro per studerande och för annan yrkesinriktad tilläggsutbildning 2 360,73 euro per studerande.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition som innehåller ett förslag till ändring av kommunens självfinansieringsandel enligt 8 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

   
Kalkylerade kostnader för den grundläggande utbildningen (studerande * pris per enhet) 96 976 000
— kommunal yrkesutbildning (10 180 * 7 003 €) 71 225 000
— privat yrkesutbildning (3 500 * 7 368 €, inkl. moms) 25 751 000
Kommunernas finansieringsandel -67 556 000
Tilläggsutbildning  
— utbildning som förbereder för yrkesexamen och specialyrkesexamen (16 590 * 3 268,70 €) 54 222 000
— övrig tilläggsutbildning (5 530 *2 360,73 €) 13 050 000
Statsunderstöd för främjande av de ungas läroavtalsutbildning, understödd läroavtalsutbildning samt annat utvecklande (högst) 5 850 000
Statsunderstöd för höjd utbildningsersättning (högst) 5 000 000
Statsunderstöd för utbildning för arbetsplatshandledare 2 500 000
Sammanlagt 110 042 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av engångsutgift -7 500
Förändring i kostnadsnivån (+1,1 %) 402
Utveckling av vuxenutbildningen (överföring till moment 29.30.21) -4 000
Ändring av kommunernas självfinansieringsandel till följd av reformen av finansieringen av yrkeshögskolorna (överföring till moment 29.40.55) -11 203
Överföring från moment 32.30.51 7 500
Sammanlagt -14 801

2015 budget 110 042 000
2014 I tilläggsb. -1 000 000
2014 budget 124 843 000
2013 bokslut 117 855 890