Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

31. Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 133 006 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

2) till utvecklande av utbildningens kvalitet, utvecklande av systemet med fristående examina och för prov- och materialtjänster för fristående examina samt för slutbetalningar och rättelser för tidigare år, högst 1 550 000 euro.

Antalet kalkylerade studerandeårsverken som berättigar till statsandel är högst 16 200. Trots kvoten för studerandeårsverken får anslaget användas till betalning av statsandelar som föranleds av rättelsebeslut.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), i vilken bestämmelserna om finansiering av utvecklings- och serviceuppgifter för arbetslivet upphävs och den koefficient för priset per enhet som togs i bruk på grund av utgiftsnedskärningarna i budgetarna för 2013 och 2014 har fortsatt effekt.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Statsandel för driftskostnader 131 456 000
Statsunderstöd för utvecklande av servicen till arbetslivet och av utbildningens kvalitet, för prov- och materialtjänster för fristående examina samt för slutbetalningar och rättelser för tidigare år (högst) 1 550 000
Sammanlagt 133 006 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändring i kostnadsnivån (+1,1 %) 1 431
Det strukturpolitiska programmet -6 500
Sammanlagt -5 069

2015 budget 133 006 000
2014 budget 138 075 000
2013 bokslut 141 852 810