Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

(34.) Statsandel och statsunderstöd för läroanstalternas anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Förklaring:Det föreslås att momentet slopas i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Statsunderstöd för anläggningskostnader för läroanstalter (överföring till moment 28.90.30) -42 100
Sparbeslut -4 300
Sammanlagt -46 400

2014 I tilläggsb. 9 600 000
2014 budget 46 400 000
2013 bokslut 58 000 000