Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

02. Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 870 000 euro.

Förklaring:

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 8 337 8 741 9 168
Bruttoinkomster 6 907 6 792 7 298
Nettoutgifter 1 430 1 949 1 870
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 603    
— överförts till följande år 1 078    

De nettobudgeterade inkomsterna inflyter av de avgifter som tas ut för studentexamensnämndens prestationer enligt undervisnings- och kulturministeriets förordning (908/2010).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Produktivitetsfrämjande åtgärder -45
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -3
Indexhöjning av hyresutgifterna 1
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -10
Ytterligare besparing i omkostnaderna -22
Sammanlagt -79

2015 budget 1 870 000
2014 budget 1 949 000
2013 bokslut 1 905 000