Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna
              41. Energiskattestöd

Statsbudgeten 2015

91. Stöd för sysselsättningen och näringslivetPDF-versio

Förklaring:Sysselsättningen och näringslivet stöds med energiskattestöd.

Med allmänna energiskattestöd främjas konkurrenskraften för yrkesmässig verksamhet och energiintensiv industri samt konkurrenskraften för och användningen av förnybara energikällor. Med energiskattestödet till jordbruket och trädgårdsodlingen stöds jordbrukets inkomstbildning.

41. Energiskattestöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 251 000 000 euro.

Anslaget får användas till följande stöd och återbäringar som betalas via punktskattesystemet:

1) stöd till jordbruket

2) skatteåterbäring till energiintensiva företag.

Förklaring:Anslaget grundar sig på följande författningar:

1) stöd till jordbruket: lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006)

2) skatteåterbäring till energiintensiva företag: lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996, 8  a § (ändrad i 1168/2002)).

Skatteåterbäringen till energiintensiva företag ökades med 120 miljoner euro från ingången av 2012.

Stöd som betalas till jordbruket ändras 2014 i riktning mot ökad miljöstyrning så att koldioxidskatteandelen inte längre återbetalas till jordbruket. Budgetekonomin påverkas av ändringen år 2015.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen och lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen. Enligt förslaget ska skatteåterbäringen till energiintensiva företag i fortsättningen inte betalas för gruvdrift. Däremot leder skattehöjningen för uppvärmnings-, arbetsmaskin- och kraftverksbränslen till ökade återbäringar. Budgetekonomin påverkas av ändringen år 2016.

Återbäringen för skattefri användning och stöden till fartygstrafiken har strukits bland de poster som betalas med medel av anslaget. I fortsättningen beaktas de som inkomstavdrag under moment 11.08.07. Dessa återbäringar beräknades uppgå till 42 miljoner euro år 2014.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
1. Stöd till jordbruket 31 000 000
2. Skatteåterbäring till energiintensiva företag 220 000 000
Sammanlagt 251 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Strykning av återbäringen för skattefri användning och stöden till fartygstrafiken och beaktande av dem som avdrag under moment 11.08.07 -42 000
Nivåförändring -9 020
Sammanlagt -51 020

2015 budget 251 000 000
2014 budget 302 020 000
2013 bokslut 229 222 593