Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2015

34. Finansiering av lokala försök i kommunerna (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 520 000 euro.

Anslaget får användas

1) till beredning, styrning, uppföljning och utvärdering av lokala försök i kommunerna som inleds till stöd för ett åtgärdsprogram för att minska de skyldigheter som kommunerna har på grundval av sina lagstadgade uppgifter

2) till bidrag till de kommuner som deltar i lokala försök i kommunerna för avlönande av projektchefer

3) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst två årsverken för styrnings- och projektuppgifter i anslutning till lokala försök i kommunerna. Dessa kan genomföras utanför målet för antalet årsverken.

Förklaring:Med anslaget genomförs sådana lokala försök som hänför sig till kommunreformen och utredningen av kommunernas uppgifter och som inleds till stöd för åtgärdsprogrammet för att minska kommunernas skyldigheter. Syftet med försöken är att minska kommunernas skyldigheter. I de lokala försöken i kommunerna kan ministerierna och kommunerna tillsammans komma överens om målen för servicen.

Resultaten av försöken utnyttjas av den arbetsgrupp som gör en utredning av kommunernas uppgifter.


2015 budget 520 000
2014 budget 520 000