Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2015

31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 36 135 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av kalkylerade sammanslagningsunderstöd enligt 43 § i kommunstrukturlagen (1698/2009)

2) till ersättning av minskningar av statsandelarna enligt 44 § i nämnda lag

3) till ett belopp av högst 1 600 000 euro för särskilda utredningar enligt 16 § och utredningsunderstöd enligt 41 § i kommunstrukturlagen

4) till ett belopp av högst 200 000 euro för kostnader för utredningar enligt lagen om ett utredningsförfarande i syfte att främja samarbetet i vissa stadsregioner (1408/2010)

5) till utredningar i anslutning till metropolförvaltningen.

Förklaring:Bestämmelserna om formen och nivån på sammanslagningsunderstöden reviderades vid ingången av 2008 och gäller de ändringar i kommunindelningen som genomförs efter det. Samtidigt har stödet för investerings- och utvecklingsprojekt som betalas separat i samband med ändringar av kommunindelningen slopats.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Sammanslagningsunderstöd  
— kommunsammanslagningar 2015, 3 st. 5 114
— kommunsammanslagningar 2014, 0 st. -
— kommunsammanslagningar 2013, 10 st. 10 410
Sammanlagt, 13 st. 15 524
Kompensation för förlorade statsandelar  
— sammanslagningarna 2015 556
— sammanslagningarna 2014 -
— sammanslagningarna 2013 15 361
— sammanslagningarna 2012 -
— sammanslagningarna 2011 2 894
Sammanlagt 18 811
Kostnaderna för utredningar enligt kommunstrukturlagen och understöd som beviljas för förhandsutredningar i anslutning till sammanslagningarna (högst) 1 600
Kostnader för stadsregionutredningar (högst) 200
Alla sammanlagt 36 135
  2013
utfall
2014
utfall
2015
uppskattning
       
Kommunsammanslagningar 10 0 3
Minskning av antalet kommuner 17 0 3
Anslag, mn € 44,2 35,1 36,1
— varav andelen sammanslagningar året i fråga, mn € 29,2 0,0 5,7

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Kompensation för förlorade statsandelar -1 607
Sammanslagningsunderstöd 5 114
Utredningar enligt kommunindelningslagen -2 400
Sammanlagt 1 107

2015 budget 36 135 000
2014 budget 35 028 000
2013 bokslut 64 356 284