Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2015

22. Genomförande av förändringar i kommun- och servicestrukturen (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 600 000 euro.

Anslaget får användas

1) till beredning och genomförande av projekt i samband med genomförandet av förändringar i kommun- och servicestrukturen

2) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst två årsverken för styrnings- och projektuppgifter i anslutning till förändringar i kommun- och servicestrukturen. Dessa kan genomföras utanför målet för antalet årsverken.

Förklaring:Med anslaget genomförs regeringens program för förändringsstöd i samband med kommunreformen. Med hjälp av programmet inleds och uppföljs utvecklingsprojekt som stöder kommunorganisationerna vid genomförandet av reformen och vid utvecklandet av kommunernas verksamhet och servicesystem.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Projekt för förändringsstöd 400
Kommunikation och fältarbete i kommunerna 200
Sammanlagt 600

2015 budget 600 000
2014 budget 600 000
2013 bokslut 600 000