Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              (12.) Kompetensutveckling
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2015

(12.) Kompetensutveckling (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Förklaring:Avsikten är att 2015 betala sådan ersättning till ämbetsverk och inrättningar inom statsförvaltningen som avses i lagen om ersättning för utbildning från en post av anslaget under moment 28.60.12 i budgeten för 2014 som överförs till 2015.

Det föreslås att momentet slopas i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Slopande av momentet i budgeten -9 000
Överföring av engångsnatur till moment 28.60.02 -3 328
Sammanlagt -12 328

2014 budget 12 328 000