Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              (12.) Kompetensutveckling
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2015

02. (28.60.02 ja 03) Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 3 418 000 euro.

Anslaget får användas

1) till löner för nödvändig extra personal i sådana fall då det ökade behovet av personal inte var känt när den ordinarie budgetpropositionen bereddes

2) till utgifter som föranleds av finansministeriets beslut om villkor i tjänsteförhållande

3) till utbetalning av lön på indragningsstat enligt lagen om lön på indragningsstat (182/1931)

4) till ett belopp av högst 3 328 000 euro för särskilda kostnader för harmoniseringen av lönesystemen i anslutning till fusioneringen av ämbetsverk och inrättandet av nya ämbetsverk.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Anställning av extra personal och utgifter till följd av beslut om villkor i tjänsteförhållande 50 000
Löner på indragningsstat 40 000
Harmonisering av lönesystemen i anslutning till fusioneringen av ämbetsverk och inrättandet av nya ämbetsverk (av engångsnatur) 3 328 000
Sammanlagt 3 418 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Överföring av engångsnatur från moment 28.60.12 3 328
Sammanlagt 3 328

2015 budget 3 418 000
2014 budget 90 000
2013 bokslut 45 053