Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Invandring

Statsbudgeten 2015

63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 8 584 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av mottagningspenning, brukspenning och utkomststöd som beviljas utlänningar enligt lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011) och lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter (116/2002).

Förklaring:Personer som söker internationellt skydd, personer som får tillfälligt skydd och offer för människohandel som inte har sådan hemkommun i Finland som avses i lagen om hemkommun, beviljas mottagningspenning för att trygga en nödvändig utkomst och för att främja att de klarar sig själv om de är i behov av stöd och inte kan få utkomst på annat sätt. Om en förläggning ordnar fullt uppehälle beviljas barn som saknar vårdnadshavare brukspenning i stället för mottagningspenning.

En utlänning som tagit i förvar ges brukspenning, om han eller hon inte har egna medel och inte kan få pengar på annat sätt. En utlänning som tagits i förvar kan undantagsvis beviljas kompletterande mottagningspenning enligt vad som bestäms i mottagningslagen eller utkomststöd enligt vad som bestäms i lagen om utkomststöd (1412/1997).

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Mottagningspenning 8 150 000
Kompletterande mottagningspenning 340 000
Brukspenning 94 000
Sammanlagt 8 584 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
En effektivisering av migrationspolitiken och en minskning av antalet asylsökande -1 433
Överföring till moment 26.01.29 -88
Nivåförändring 88
Sammanlagt -1 433

2015 budget 8 584 000
2014 budget 10 017 000
2013 bokslut 15 995 475