Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Invandring

Statsbudgeten 2015

20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 3 800 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter för transporter föranledda av avlägsnande av personer ur landet som polisen ansvarar för

2) till utgifter för tolknings- och översättningstjänster för asylsökande

3) till utgifter för transporter i samband med hämtning av förbrytare som överlåts till Finland

4) till utgifter som föranleds av säkerställande av asylsökandes identitet och nationalitet samt åldersbestämning och språktest

5) till ersättning av utgifter för resor och inkvartering till följd av användningen av en beredskapsgrupp för asylprövning.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Transporter för avlägsnande ur landet 2 900 000
Tolknings- och översättningstjänster 350 000
Transporter i samband med hämtning 150 000
Identitetskontroll 200 000
Användning av beredskapsgrupp 200 000
Sammanlagt 3 800 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 300
Sammanlagt 300

2015 budget 3 800 000
2014 budget 3 500 000
2013 bokslut 3 731 681