Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Invandring

Statsbudgeten 2015

29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 61 138 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Valtori (överföring till moment 28.01.29) -5 190
Överföring från moment 26.40.63 88
Sammanlagt -5 102

Momentets rubrik har ändrats.


2015 budget 61 138 000
2014 budget 66 240 000
2013 bokslut 69 880 762