Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Invandring

Statsbudgeten 2015

20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 8 917 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter för upprätthållande och utvecklande av inrikesförvaltningens stamnät och ministeriets lokalnät samt av datasystem i gemensam användning, för driftsutgifter för projektet för främjande av nätsäkerheten (TUVE) och för utgifter för underhåll av S-TUVE-nätet.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Internt köpta tjänster (TUVE) 6 400 000
Nätavgifter (S-TUVE) 2 400 000
Övriga gemensamma informationsförvaltningsutgifter för inrikesministeriets förvaltningsområde 117 000
Sammanlagt 8 917 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
S-TUVE-anslag (bortfall av ett tillägg av engångsnatur) -3 000
S-TUVE-anslag (bortfall av ett tillägg av engångsnatur) -5 830
Tilläggskostnader för S-TUVE-tjänsterna 2 400
Tillägg till TUVE-förvaltningsutgifterna 4 700
TUVE-förvaltningsutgifter -1 000
Överföring till moment 26.01.01 -950
Övriga ändringar 40
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -333
Sammanlagt -3 973

2015 budget 8 917 000
2014 budget 12 890 000
2013 bokslut 12 488 000