Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Invandring

Statsbudgeten 2015

20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 8 917 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter för upprätthållande och utvecklande av inrikesförvaltningens stamnät och ministeriets lokalnät samt av datasystem i gemensam användning, för driftsutgifter för projektet för främjande av nätsäkerheten (TUVE) och för utgifter för underhåll av S-TUVE-nätet.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Internt köpta tjänster (TUVE) 6 400 000
Nätavgifter (S-TUVE) 2 400 000
Övriga gemensamma informationsförvaltningsutgifter för inrikesministeriets förvaltningsområde 117 000
Sammanlagt 8 917 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
S-TUVE-anslag (bortfall av ett tillägg av engångsnatur) -3 000
S-TUVE-anslag (bortfall av ett tillägg av engångsnatur) -5 830
Tilläggskostnader för S-TUVE-tjänsterna 2 400
Tillägg till TUVE-förvaltningsutgifterna 4 700
TUVE-förvaltningsutgifter -1 000
Överföring till moment 26.01.01 -950
Övriga ändringar 40
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -333
Sammanlagt -3 973

2015 budget 8 917 000
2014 budget 12 890 000
2013 bokslut 12 488 000