Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              04. Forskning och utveckling
              20. Särskilda utgifter
              50. Understöd
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2015

51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 18 160 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av sådana ersättningar för brottsskador som ska betalas enligt brottsskadelagen (1204/2005)

2) till betalning av ersättningar enligt lagen om ersättning av statens medel som till följd av frihetsberövande skall betalas till oskyldigt häktad eller dömd (422/1974) samt till betalning av ringa ombudsarvoden i anslutning därtill

3) till betalning av ersättningar enligt lagen om statlig ersättning till vissa internerade civilpersoner.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Statlig ersättning till vissa internerade civilpersoner 160
Sammanlagt 160

2015 budget 18 160 000
2014 I tilläggsb. 100 000
2014 budget 18 000 000
2013 bokslut 16 762 920