Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              04. Forskning och utveckling
              20. Särskilda utgifter
              50. Understöd
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2015

29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 58 000 000 euro.

Anslaget får också användas till att från moment 25.10.50 betala utgifter för den mervärdesskatt som föranleds av ersättningar till privata rättsbiträden.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Valtori (överföring till moment 28.01.29) -3 343
Nivåförändring 1 343
Sammanlagt -2 000

2015 budget 58 000 000
2014 budget 60 000 000
2013 bokslut 59 582 146