Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              04. Forskning och utveckling
              20. Särskilda utgifter
              50. Understöd
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2015

(02.) Omkostnader för Justitieförvaltningens datateknikcentral (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det stryks i budgeten.

Statsrådets förordning om justitieförvaltningens datateknikcentral (1035/2005) har upphävts genom statsrådets förordning (135/2014) som trädde i kraft den 1 mars 2014. Justitieförvaltningens datateknikcentrals uppgifter och funktioner flyttade den 1 mars 2014 till Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori.


2014 budget 1 000
2013 bokslut 1 000