Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering
              95. Kursfluktuationer

Statsbudgeten 2015

95. Kursfluktuationer (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till att täcka de kalkylerade kursskillnaderna mellan de kontokurser som fastställs av utrikesministeriet och bankernas officiella dagskurser

2) till att täcka andra kalkylerade kursskillnader som gäller utlandsbetalningar i utländsk valuta.


2015 budget 1 000 000
2014 budget 1 000 000
2013 bokslut 981 948