Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering
              95. Kursfluktuationer

Statsbudgeten 2015

67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 100 000 euro.

Anslaget får användas

1) för sådant samarbete med utvecklingsländer som omfattas av den internationella klimatkonventionen

2) till Finlands kostnader för försöksprogrammet för Kyotoprotokollets flexibla mekanismer och projekt i anslutning till det.

Förklaring:I enlighet med regeringens energi- och klimatpolitiska strategi har utrikesministeriet hand om de utsläppsreduceringar som skaffas via den s.k. mekanismen för ren utveckling. Anslagen riktas till utrikesministeriet till den del som gäller kostnaderna för försöksprogrammet. Till de kostnaderna hör också vissa kostnader som hänför sig till projekt som genomförs gemensamt.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Sparbeslut -400
Sammanlagt -400

2015 budget 100 000
2014 budget 500 000
2013 bokslut 500 000