Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering
              95. Kursfluktuationer

Statsbudgeten 2015

50. Vissa statsunderstöd och statsbidrag (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 650 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd till de sammanslutningar som nämns i dispositionsplanen.

Av det anslag som reserverats för medborgarorganisationernas Europainformation anvisas Finland i Europa rf 220 000 euro och Informationscentralen Alternativ till EU rf 45 000 euro.

Dispositionsplan (euro)

   
Medborgarorganisationernas Europa-information 464 000
Finlands FN-förbund, inkl. FN-jubileet 374 000
Samerådet 71 000
Organisationer som stöder OSSE:s verksamhet samt människorättsorganisationer 28 000
FRK:s bekantgörande av internationell humanitär rätt och Genève-konventionerna i Finland 65 000
Medborgarorganisationernas nätverk för konfliktförebyggande KATU och stöd till den finländska kommittén för europeisk säkerhet STETE 160 000
Finlands Atlantsällskap 85 000
Crisis Management Initiative ry 320 000
Dövas världsförbund 50 000
Andra organisationer som bedriver internationell verksamhet 33 000
Sammanlagt 1 650 000

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Crisis Management Initiative ry -69
Finlands Atlantsällskap -4
Finlands FN-förbund -10
FRK:s bekantgörande av internationell humanitär rätt och Genève-konventionerna i Finland 3
Information i anslutning till valet av Finlands företrädare i Europaparlamentet -100
Medborgarorganisationernas Europa-information -19
Medborgarorganisationernas nätverk för konfliktförebyggande KATU och stöd till den finländska kommittén för europeisk säkerhet STETE -7
Särskilt understöd till Finlands FN-jubileum 100
Sammanlagt -106

2015 budget 1 650 000
2014 budget 1 756 000
2013 bokslut 1 733 284