Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2015

90. Övriga utgifterPDF-versio

21. Ordnar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 640 000 euro.

Anslaget får användas till ersättning av kostnaderna för hederstecken som utan lösen tilldelas statstjänstemän och andra.


2015 budget 640 000
2014 budget 640 000
2013 bokslut 639 814

26. Finland 100 (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 100 000 euro.

Anslaget får användas

1) till lönekostnader och andra kostnader som orsakas av beredningen av 100-årsjubileet av Finlands självständighet

2) till lönekostnader för högst fyra årsverken.

Förklaring:Planeringen, genomförandet och arrangerandet av 100-årsjubileet av Finlands självständighet anpassas till jubileumsårets värde och betydelse. Målet är att kostnaderna för planeringen av och det riksomfattande gemensamma genomförandet av jubileumsåret ska täckas med anslag som reserveras i statsbudgeten åren 2014—2018.

År 2017 har det förflutit hundra år sedan Finland blev en självständig stat. Jubileumsårets arrangemang har väckt stort intresse i samhället. Från olika ämbetsverk, institutioner, frivilligorganisationer och medborgare har det inkommit tiotals förslag och initiativ till arrangemang för jubileumsåret om allt från frimärken till nya byggnader. Den projektorganisation som statsrådets kansli har tillsatt för förberedelserna har i uppgift att utarbeta förslag till hur jubileumsåret ska firas och att genomföra dem. Samhällets olika delområden och aktörer är representerade i projektorganisationen på bred front. De erfarenheter man fått från andra motsvarande stora jubileumsprojekt beaktas vid förberedelserna. Utgångspunkten är att hundraårsjubileets betydelse ska beaktas och att det reserveras tillräckligt med tid och resurser. Det allmänna målet är att skapa ett medryckande och intressant jubileumsår. Jubileumsåret syftar till att öka den allmänna förståelsen för Finlands utveckling till en självständig stat och nationens utveckling, betydelsen av Finland och det finländska i dagens värld, samt för de framtida utmaningarna och den nya riktningen för nationen. Jubileumsåret lyfter fram demokratin, människovärdets okränkbarhet, individens frihet och rättigheter samt främjar rättvisa och öppenhet i samhället. Till jubileumsårets mål ska även höra att förmedla information, främja inlärningen och skapa förutsättningar för en diskussion, som förankrar de centrala värderingar och principer som den pluralistiska finländska demokratin bygger på.


2015 budget 1 100 000
2014 budget 1 100 000
2013 bokslut 100 000