Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2015

01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 3 699 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -5
Indexhöjning av hyresutgifterna 4
Löneglidningsinbesparing -7
Lönejusteringar 16
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -19
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -7
Sammanlagt -18

2015 budget 3 699 000
2014 budget 3 717 000
2013 bokslut 3 710 000