Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2015

20. Understödjande av politisk verksamhetPDF-versio

Förklaring:Enligt grundlagen tillkommer statsmakten i Finland folket, som företräds av riksdagen. I det politiska systemet i Finland har partierna en etablerad ställning. På grund av partiernas viktiga ställning i den statliga verksamheten har om deras ställning och om fördelning av det anslag som avsetts för stödjande av partiverksamheten föreskrivits genom partilagen. Partifinansieringen omfattar ett allmänt stöd för partiverksamheten och stöd för partiernas informationsverksamhet och kommunikation.

50. Understödjande av partiverksamhet (fast anslag)

Under momentet beviljas 32 000 000 euro.

Anslaget får i enlighet med 9 § i partilagen (10/1969) och 1 § i förordningen om understöd för partiverksamhet (27/1973) användas till betalning av understöd till partier som är företrädda i riksdagen för understödjande av deras i stadgarna och i de allmänna programmen angivna offentliga verksamhet. Av anslaget är ett belopp på 16 915 000 euro avsett att användas för understödjande av partiernas politiska verksamhet, varav 10 % är avsett för kvinnornas politiska verksamhet och likaså 10 % för verksamheten i partiernas kretsorganisationer, allt enligt samma grunder som ovan nämnda understöd. Vidare får 85 000 euro av anslaget användas i understöd till Ålands landskapsregering för understödjande av politisk verksamhet i landskapet Åland. Dessutom är ett belopp på 14 925 000 euro av anslaget avsett att användas för att stödja partiernas informationsverksamhet och kommunikation och 75 000 euro som understöd till Ålands landskapsregering för understödjande av informationsverksamhet i landskapet Åland.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Sparbeslut -2 000
Sammanlagt -2 000

2015 budget 32 000 000
2014 budget 34 000 000
2013 bokslut 34 000 000