Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              29. Mervärdesskatteutgifter
         10. Ägarstyrningen
         30. Justitiekanslersämbetet
         90. Övriga utgifter

Statsbudgeten 2015

02. Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 6 744 000 euro.

Antalet anställda får uppgå till högst 66, varav 19 är medlemmar av statsrådet, 12 statssekreterare och 35 specialmedarbetare.

Förklaring:Av anslaget under momentet betalas arvoden till ministrar (lag om arvoden och ersättningar som betalas till medlemmar av statsrådet 1096/2006), och löner jämte bikostnader till politiska statssekreterare och ministrarnas specialmedarbetare.

Utgifter för statsministerns resor och gästfrihet betalas av anslaget under moment 23.01.20.  

Statsministerns specialmedarbetares resor betalas av anslaget under moment 23.01.20 och övriga utgifter av omkostnadsanslaget för statsrådets kansli.

Utgifter för resor som hänför sig till statsrådets kanslis ansvarsområde och som företas av någon annan minister i kansliet och utgifter för ministerns gästfrihet betalas av anslaget under moment 23.01.20, liksom utgifter för resor som företas av någon annan ministers specialmedarbetare som är verksam enbart inom statsrådets kanslis ansvarsområde och utgifter för specialmedarbetarens gästfrihet.

Utgifterna för de övriga ministrarnas och specialmedarbetarnas samt statssekreterarnas resor, arbetshälsovård och utbildning samt andra motsvarande utgifter betalas av omkostnadsanslaget för det ansvariga ministeriet. Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats de ändringar som regeringsprogrammet förutsätter, inklusive att förslaget att sänka ministrarnas arvoden med 5 % slopas. Lönekostnaderna för statssekreterare har föreslagits fram till den nya regeringen och anslagen för dem överförs från andra ministerier enligt tabellen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Den föreslagna sänkningen av ministrarnas arvoden med 5 % slopas 80
Överföring från moment 23.01.01 75
Överföring från moment 26.01.01 75
Överföring från moment 27.01.01 75
Överföring från moment 28.01.01 150
Överföring från moment 29.01.01 75
Överföring från moment 30.01.01 75
Överföring från moment 32.01.01 150
Överföring från moment 33.01.01 150
Överföring från moment 35.01.01 75
Sammanlagt 980

Momentets rubrik har ändrats.


2015 budget 6 744 000
2014 budget 5 764 000
2013 bokslut 5 194 188