Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Republikens president
              29. Mervärdesskatteutgifter
              75. Ombyggnad
       23. Statsrådets kansli

Statsbudgeten 2015

75. Ombyggnad (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 5 000 000 euro.

Anslaget får användas till nödvändiga grundläggande reparationer och ombyggnader i Presidentens slott, tjänstebostaden Talludden och sommarresidenset Gullranda. Anslaget får också användas för sådana tilläggsutgifter för förberedelse, planering och genomförande av dessa projekt som påverkar kansliets egentliga verksamhet, t.ex. för hyresutgifter för tillfälliga lokaler.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Ombyggnad av Presidentens slott 1 000
Utgifter som föranleds av användningen av tillfälliga lokaler 50
Ombyggnad av Talludden och sommarresidenset Gullranda 3 950
Sammanlagt 5 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -13 900
Sammanlagt -13 900

2015 budget 5 000 000
2014 budget 18 900 000
2013 bokslut 21 700 000