Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Republikens president
              29. Mervärdesskatteutgifter
              75. Ombyggnad
       23. Statsrådets kansli

Statsbudgeten 2015

01. Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 175 000 euro.

Anslaget får också användas till underhåll av statens antik- och konstföremål som innehas av republikens presidents kansli och till betalning av behövliga och nödvändiga utgifter för trädgårds- och odlingsverksamheten vid sommarresidenset Gullranda samt till betalning av utgifter för årliga statliga representationstillställningar.

Förklaring:Under momentet inflyter inkomster i huvudsak från uthyrning av bostäder och odlingsverksamhet vid Gullranda. Dessutom inflyter smärre inkomster bl.a. från personalbespisning.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 7 444 8 585 8 225
Bruttoinkomster 48 50 50
Nettoutgifter 7 396 8 535 8 175
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 2 137    
— överförts till följande år 3 643    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Lönejusteringar 40
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -43
Ytterligare besparing i omkostnaderna -100
Nivåförändring -257
Sammanlagt -360

2015 budget 8 175 000
2014 budget 8 535 000
2013 bokslut 8 903 000