Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Republikens president
       23. Statsrådets kansli

Statsbudgeten 2015

01. Republikens presidentPDF-versio

01. Arvodet till Republikens president (fast anslag)

Under momentet beviljas 126 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av arvode till republikens president enligt 1 § i lagen om arvodet till republikens president (1152/2011).


2015 budget 126 000
2014 budget 126 000
2013 bokslut 134 000

02. Omkostnader för Republikens president (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 199 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter som föranleds av sådana evenemang som anordnas av republikens president eller republikens presidents övriga verksamhet som inte budgeterats under omkostnadsmomentet för republikens presidents kansli eller moment 22.01.20.


2015 budget 199 000
2014 budget 199 000
2013 bokslut 124 043

20. Utgifter för besök och mötesresor (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 550 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifterna för republikens presidents besök och mötesresor i utlandet

2) till betalning av utgifterna för besök i Finland

3) till betalning av arvoden och arbetsgivaravgifter för tillfällig arbetskraft i anslutning till sådana besök och resor.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -300
Sammanlagt -300

2015 budget 2 550 000
2014 budget 2 850 000
2013 bokslut 1 175 291