Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
         20. Riksdagens justitieombudsman
         30. Utrikespolitiska institutet
         40. Statens revisionsverk
         90. Riksdagens övriga utgifter
              50. Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

90. Riksdagens övriga utgifterPDF-versio

50. Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 4 005 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stöd i enlighet med lagen om riksdagsgrupper (979/2012) för anställning av personal som är nödvändig för gruppernas verksamhet och för andra utgifter som verksamheten orsakar.

Kanslikommissionen ger vid behov närmare anvisningar om principerna för användningen av anslaget.

Förklaring: Anslaget fördelas mellan grupperna så att för varje ledamot betalas 1 545 euro per månad, utöver vilket det till varje riksdagsgrupp som bildats utifrån valresultatet i riksdagsvalet 2011 fram till slutet av valperioden och varje riksdagsgrupp som bildats utifrån valresultatet i riksdagsvalet 2015 från och med ingången av valperioden som ett grundbelopp betalas ett månatligt belopp som motsvarar månadsbeloppet för två ledamöter.

På grund av att det är valår har anslaget under momentet ombildats till ett förslagsanslag.


2015 budget4 005 000
2014 budget4 005 000
2013 bokslut4 004 340