Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
              29. Mervärdesskatteutgifter
         40. Statens revisionsverk
       23. Statsrådets kansli

Statsbudgeten 2015

30. Utrikespolitiska institutetPDF-versio

01. Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 383 000 euro.

Förklaring:Som beräknade inkomster av verksamheten har beaktats bl.a. intäkterna av beställningar samt utomstående projektfinansiering för forskning och kostnadsersättningar på sammanlagt 638 000 euro. Forskningsagendan för 2014—2016 består av tre program, med temana Europeiska unionen, särskilt forskningen i dess yttre förbindelser, ekonomi och politiska system, Europeiska unionens östra grannskap och Ryssland samt global säkerhet. Dessutom pågår ett litet antal forskningsprojekt, varav ett särskilt gäller forskningen i Finlands utrikespolitik, som utgör ett tvärsnitt av forskningsprogrammen. Institutet har också ett småskaligt forskningscenter för Förenta staternas politik och makt, som drivs med stöd av Jane och Aatos Erkkos stiftelse.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 3 563 4 018 4 021
Bruttoinkomster 437 680 638
Nettoutgifter 3 126 3 338 3 383
       
Poster som överförs      
— överförs från föregående år 304    
— överförs till följande år 435    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Retroaktivt beaktande av höjningarna av hyrorna för lokaler 11
Lönejusteringar 34
Sammanlagt 45

2015 budget 3 383 000
2014 budget 3 338 000
2013 bokslut 3 257 000

29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 185 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i mervärdesskatteutgifterna på grund av anskaffningar av engångsnatur som gäller utrustning och datasystem 17
Sammanlagt 17

2015 budget 185 000
2014 budget 168 000
2013 bokslut 181 147