Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
              29. Mervärdesskatteutgifter
         40. Statens revisionsverk
       23. Statsrådets kansli

Statsbudgeten 2015

74. Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 32 000 000 euro.

Anslaget får användas till planerings- och byggkostnader för grundlig renovering av och ändringsarbeten på riksdagens byggnader.

Förklaring:Enligt programmet för den grundliga renoveringen är avsikten att anslaget år 2015 ska användas till slutfinansieringen av D-huset, som färdigställs i januari 2015, till den grundliga renoveringen av E-huset (fr.o.m. hösten 2014), omfattande logistik- och hissarbeten i VESPER-utrymmena, gatuarbeten på Arkadiagatan (inleds hösten 2014 och färdigställs i slutet av våren 2015), slutförande av gatuarbetena på Ainogatan, efterarbeten för slutförande av byggandet av underjordiska skyddsrum och andra underjordiska lokaler och arbeten för uppdatering av Lilla parlamentet. Beslut om andra än 2015 års anslag för den grundliga renoveringen fattas särskilt varje år.

Kostnaderna enligt helhetsplanen för den grundliga renoveringen uppgår uppskattningsvis till sammanlagt 269,1 miljoner euro. De fördelas så att byggkostnaderna för lokaler ovan jord uppgår till 191,8 miljoner euro och byggkostnaderna för lokaler under jord till 77,3 miljoner euro. Från 2007 till utgången av 2013 har de realiserade utgifterna för den grundliga renoveringen uppgått till 119,6 miljoner euro.

Dessutom ingår i projektet kostnader för inventarier och utrustning, kostnader för tillfälliga lokaler och arrangemang samt flyttningskostnader. Dessa utgifter betalas med anslaget under moment 21.10.02.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Den grundliga renoveringens framskridande enligt plan 5 500
Sammanlagt 5 500

2015 budget 32 000 000
2014 budget 26 500 000
2013 bokslut 44 000 000