Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
              29. Mervärdesskatteutgifter
         40. Statens revisionsverk
       23. Statsrådets kansli

Statsbudgeten 2015

02. Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 7 087 000 euro.

Anslaget får användas till sådana inrednings- och inventarieutgifter, anskaffningar av utrustning, flyttnings- och transportkostnader samt hyreskostnader för lokaler och områden samt andra motsvarande driftsutgifter som den grundliga renoveringen orsakar.

Förklaring:Anslaget får användas till de driftsutgifter för den grundliga renoveringen som fastighetsbyrån, dataadministrationsbyrån och säkerhetsenheten budgeterat. Sådana utgifter är bland annat reparationer av inventarier i tillfälliga lokaler och i de lokaler som ska tas i bruk efter den grundliga renoveringen, anskaffningar av inredning, inventarier och utrustning, kostnader för byggande av it-system och deras anslutningar, flytt- och transportkostnader, hyreskostnader för tillfälliga lokaler och kostnader för ändring och planering av dem samt andra sådana hyreskostnader för lokaler och områden som uppkommer till följd av den grundliga renoveringen. Dessutom omfattar momentet löneutgifterna för den visstidsanställda personal som anställts på grund av den grundliga renoveringen.

Kostnaderna för inventarier och utrustning inom projektet för den grundliga renoveringen beräknas under det tioåriga projektet uppgå till sammanlagt ungefär 15 miljoner euro, kostnaderna för tillfälliga lokaler och arrangemang samt flyttningskostnaderna beräknas uppgå till sammanlagt ungefär 14 miljoner euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Besparing av den grundliga renoveringens omkostnader -1 678
Sammanlagt -1 678

2015 budget 7 087 000
2014 budget 8 765 000
2013 bokslut 4 207 627