Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
              29. Mervärdesskatteutgifter
         40. Statens revisionsverk
       23. Statsrådets kansli

Statsbudgeten 2015

01. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 55 900 000 euro.

Förklaring:I anslaget ingår kostnaderna för systemet med riksdagsledamöternas assistenter, varav beloppet av löne- och andra personalutgifter samt av assistenternas rese- och telefonkostnader uppgår till sammanlagt 7 477 000 euro. Anslaget för assistenter kan användas till ett försök, där riksdagsgruppen fungerar som assistenternas arbetsgivare i enlighet med vad kanslikommissionen särskilt beslutar.

Fastighetsbyråns, dataadministrationsbyråns och säkerhetsenhetens driftsutgifter med anledning av den grundliga renoveringen betalas med anslaget under moment 21.10.02.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Dataadministrationens avgifter för användningsrätt 100
Omkostnader 502
OSSE:s parlamentariska församling 678
Servicecentrets (Palkeet) bruksavgifter och projektet för ibruktagande av Kieku 281
Sammanlagt 1 561

2015 budget 55 900 000
2014 budget 54 339 000
2013 bokslut 52 354 786